Osnovna škola – deseti čas

Deseti čas za učenike osnovnih škola održaće se u subotu 28. novembra u 10 sati u sali 210 na PMF-u.

Materijali u vezi djeljivosti brojeva bi’će objavljeni poslije desetog časa.