Napredna grupa – peti čas

Peti čas napredne grupe održaće se u subotu 12. decembra u 12 sati u sali 210 na PMF-u.

Materijali sa prethodnog časa: Napredna 2015_11_21