Nastavak škole programiranja za učenike osnovnih i srednjih škola

Škola programiranja nastavlja rad poslije zimskog raspusta.

Čas za učenike osnovnih škola održaće se u subotu 30. januara u 10 sati u sali 210 na PMF-u.

Napredna grupa imaće čas u subotu 30. januara u 12 sati u sali 210 na PMF-u.

Učenici srednje škole imaće čas u subotu 6. februara u 10 sati u sali 109 na PMF-u.

 

Osnovna i srednja škola – materijali sa časova

Dragi polaznici Škole programiranja, mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u  u 2016. godini.

Materijali sa prethodnih časova za učenike osnovnih škola:

Pripreme 2015_12_12 osnovci

Pripreme 2015_12_12 osnovci sortiranje

Domaći zadaci za učenike osnovnih škola:

Osnovna skola 2015_12_28

Osnovna skola 2016_01_04

Materijali sa prethodnih časova za učenike srednjih škola:

Nizovi 2015

Zadaci domaci 2016_01_11 pocetna

Materijali sa prethodnih časova za naprednu grupu (prepručujemo svima da pokušaju da urade ove zadatke):

Napredna 2015_12_12