Početna grupa za učenike osnovnih škola – treći čas

Treći čas početne grupe za učenike osnovnih škola održaće se u subotu 30. septembra po sljedećem rasporedu:

I grupa: sala 207, od 8:15 do 9:45

II grupa: sala 207, od 10:00 do 11:30

Raspored učenika po grupama: Grupe osnovci

Materijali sa prethodnog časa i domaći zadatak: 02 – Pripreme osnovna 2017_09_23

Škola programiranja 2017– prvi čas

Prvi čas početne grupe za učenike osnovnih škola održaće se u subotu 16. septembra u 9 sati u sali 207 na PMF-u (zgrada Tehničkih fakulteta, Džordža Vašingtona bb, drugi sprat). Sveska i olovka su neophodni. Nije potrebno donositi svoj laptop.

Napredna grupa i olimpijska grupa počeće se radom u subotu 23. septembra. Ovim grupama pripadaju učenici osnovnih i srednjih škola koji su već pohađali Školu programiranja, Ljetnju školu programiranja ili učestvovali na takmičenjima iz programiranja.

Nastava za učenike srednjih škola  počeće u subotu 07. oktobra.

Novi nastavni programi – Informatika sa tehnikom i Uvod u programiranje

Poštovane kolege,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva je omogućio da se djelovi iz udžbenika Osnovi tehnike za V i VII razred slobodno koriste. Oni će postaviti teme koje su potrebne na njihov sajt, tako da ih mogu preuzeti i koristiti nastavnici i učenici. To je olakšanje za budžet roditelja, jer se u za čitavu osnovnu školu koristi samo postojeći udžbenik Informatika, a djelovi iz Tehnike se mogu odštampati.

Dopunjene didaktičke preporuke za prelazna rješenja: Prelazna rjesenja

Primjer dnevne pripreme i prezentacije za prva dva časa (V razred):

5 Priprema 1.2    5 Priprema 1.1(1)   5 PPT1.1     5 PPT1.2

Primjer dnevne pripreme i prezentacija (VIII razred):

8 Priprema 1.1     8 PPT 1.1     8 prilog 1.1.1      8 prilog 1.1.2

8 Priprema 1.2     8 PPT 1.2

Uvod u programiranje (izborni predmet za IX razred): F Uvod u programiranje

 

Škola programiranja 2017/2018

Deveta škola programiranja za učenike osnovnih i srednjih škola, u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta i kompanije DoMEn, počeće sa radom u subotu 16. septembra 2017.  Nastavu izvode profesori i saradnici Prirodno-matematičkog fakulteta.

Prijavljivanje za školu programiranja je jednostavno: dovoljno je popuniti formular za prijavu. Raspored učenika po grupama biće objavljen 15. septembra. Pitanja i sugestije možete poslati na informatikacg@gmail.com.