Početna grupa za učenike srednjih škola – četvrti čas

Četvrti čas početne grupe za učenike srednjih škola održaće se u subotu 18. novembra u 10,30  u sali 208, zgrada Tehničkih fakulteta, Džordža Vašingtona bb, u salama 227 i 109. Raspored po grupama je isti kao i na prethodnom času. Sveska i olovka su neophodni. Donesite svoj laptop.

Materijali sa prethodnog časa:

Instalacija alata 2017 

Eclipse + Intro Java

Ako Eclipse neće da se pokrene sa Java SDK 9, uklonite Java SDK 9 sa računara i ponovite postupak sa najnovijom verzijom Java SDK 8.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.