Početna grupa za učenike srednjih škola – šesti čas

Šesti čas početne grupe za učenike srednjih škola održaće se u subotu 16. decembra u 10,30 , u salama 227 i 109, zgrada Tehničkih fakulteta, Džordža Vašingtona bb. Raspored po grupama je isti kao i na prethodnom času. Sveska i olovka su neophodni. Donesite svoj laptop.