Početna grupa za učenike osnovnih škola – 21. čas

Čas početne grupe za učenike osnovnih škola održaće se u subotu 31. marta po sljedećem rasporedu:

I grupa: sala 107-A, od 8:15 do 9:45

II grupa: sala 107-A, od 10:00 do 11:30