Škola programiranja – napredna grupa

Čas za polaznike napredne grupe održaće se u subotu 22. decembra u 10,30 u sali 107-A.

Neće se održati cas za polaznike olimpijske grupe.

Materijali (segmentno drvo): Document1     ioi2015problem6    Segmentno

 

Škola programiranja za učenike V, VI i VII razreda (Scratch) – deveti čas

Deveti čas za učenike V, VI i VII razreda osnovne škole (programski jezik Scratch) biće održan u subotu 22. decembra 2018. godine od 10:00 do 12:00 u sali 109 na PMF-u.

Sveska i olovka su neophodni.

Materijali sa prethodnog časa: Pripreme VIII čas, 15.12.2018