Škola programiranja za učenike V, VI i VII razreda (Scratch) – 4. čas

Četvrti čas za novu generaciju učenika V i VI razreda osnovne škole za programski jezik Scratch održaće se u subotu 2. marta u 10,00 u sali 109 na Prirodno-matematičkom fakultetu. Molimo sve učenike koji imaju laptop da ga donesu . Sveska i olovka su obavezni.

Materijali sa prethodnog časa: Pripreme III čas, 23.02.2019

Škola programiranja za učenike VII, VIII i IX razreda (C++) – 17. čas

Zbog učešća većeg broja polaznika na Državnom takmičenju, neće biti časa u subotu 23. februara.

Sljedeći čas za učenike sedmog, osmog i devetog razreda osnovne škole, programski jezik C++ održaće se u subotu 2. marta 2019. godine od 8,30 do 10,30 u sali 107-A na PMF-u

Materijali sa prethodnog časa: Osnovic_2019_02_16

Osnovci_2019_02_09_Nizovi

 

Škola programiranja za učenike V, VI i VII razreda (Scratch) – treći čas

Treći čas za novu generaciju učenika V i VI razreda osnovne škole za programski jezik Scratch održaće se u subotu 23. februara u 10,00 u sali 109 na Prirodno-matematičkom fakultetu. Molimo sve učenike koji imaju laptop da ga donesu . Sveska i olovka su obavezni.

Svu učenici koji donose svoj laptop moraju imati instaliran Scratch: Scratch – osnovne informacije i instalacija

Materijali sa prethodnog časa: Pripreme II čas, 16.02.2019

Škola programiranja za učenike V, VI i VII razreda (Scratch) – drugi čas

Drugi čas za novu generaciju učenika V i VI razreda osnovne škole za programski jezik Scratch održaće se u subotu 16. februara u 10,00 u sali 109 na Prirodno-matematičkom fakultetu. Molimo sve učenike koji imaju laptop da ga donesu . Sveska i olovka su obavezni.

Svu učenici koji donose svoj laptop moraju imati instaliran Scratch: Scratch – osnovne informacije i instalacija

Materijali sa prethodnog časa: Pripreme I čas, 09.02.2019

Škola programiranja za učenike V, VI i VII razreda (Scratch) – prvi čas

Prvi čas za novu generaciju učenika V i VI razreda osnovne škole za programski jezik Scratch održaće se u subotu 9. februara u 10,00 u sali 109 na Prirodno-matematičkom fakultetu. Molimo sve učenike koji imaju laptop da ga donesu . Sveska i olovka su obavezni.

Svu učenici koji donose svoj laptop moraju imati instaliran Scratch: Scratch – osnovne informacije i instalacija