Drugi DoMEn kup

Kompanija DoMEn d.o.o. i Prirodno-matematički fakultet organizuju Domen kup – online takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola.

Više detalja o takmičenju možete pronaći na https://stemedukacija.me/