Škola programiranja za učenike V, VI i VII razreda (Scratch) – 7. čas

Sedmi čas za novu generaciju učenika V i VI razreda osnovne škole za programski jezik Scratch održaće se u subotu 23. marta u 10,00 u sali 109 na Prirodno-matematičkom fakultetu. Molimo sve učenike koji imaju laptop da ga donesu . Sveska i olovka su obavezni.

Materijali sa prethodnog časa: Pripreme VI čas, 16.03.2019